Het Strategische Team Process

Het STP, Strategisch Team Proces, van PJ Strategy is meer actueel dan ooit.

Zelfs de ’’Old-style’’consultancy buro’s onderschrijven het belang van actieve participatie van een bedrijf. Overigens vaak nog in een te vrijblijvend dialoog met traditionele ’’consultants’’.

PJ Strategy levert veel meer impact. Met strategische business professionals en een bottom-up team benadering waar het strategisch team van een bedrijf en het echelon daaronder innovatieve opdrachten en oefeningen krijgt voor ownership, verankering en alles om de ambities van het bedrijf te bereiken.

Uiteindelijk draait het om de impact te managen en het bedrijf een houvast te geven om in beweging te blijven. Structurele strategische bedrijfsontwikkeling.