Strategic gamification via PJ Strategy.

Gebaseerd op ervaringen bij grote bedrijven en Nyenrode Business Universiteit! Een prachtige samenwerking tussen PiConsulting UK, MEGA Learning en PJ Strategy.
Nu beschikbaar!
Teamwork, mensen meer strategisch laten denken en acteren, fun en winnen!
PJ Strategy ontwikkelt mensen en organisaties strategisch, en nu ook via strategic gamification.
Contacteer:
– Paul Hoogerhuis | paulhoogerhuis@pjstrategy.com | 06-1133 5410
– Peter Olyslager | peterolyslager@pjstrategy.com | 06-2280 3746