De Dedicon Case

Meer inclusie voor mensen met een leesbeperking door regie te nemen en veel opties te creëren richting bedrijfsleven en overheid.

Algemeen

Dedicon zorgt voor gelijke kansen voor blinden, slechtzienden, dyslectici en andere mensen met een leesbeperking. Dit doet Dedicon door tekst en beeld voor hen toegankelijk te maken.

De activiteiten worden grotendeels gesubsidieerd door de overheid.

Uitdaging

Met de subsidie van de overheid kan slechts een deel van alle informatie toegankelijk gemaakt worden. Hierdoor wordt de participatie van mensen met een leesbeperking bemoeilijkt. Dedicon wil het aanbod aan toegankelijke tekst en beeld vergroten.

In hoeverre kan Dedicon gebruik maken van nieuwe technologie en het bedrijfsleven?

Het PJ Strategy Proces en de resultaten

Naast een prachtige visie en missie statement hebben we een structuur aangebracht in de interne en externe analyse. Compleet, geëvalueerd en geobjectiveerd.

Door de creatieve methodieken hebben we 12 strategische opties voor Dedicon opgebouwd en pragmatisch doorvertaald naar de organisatie m.b.t. hoe (welke methodieken zijn succesvol), waar (in welke richtingen) en wat doen we nu eigenlijk, welke functie wordt er ingevuld.

Deze opties hebben we m.b.v. samen opgestelde criteria geëvalueerd en een ranking gegeven. Resultaat was dat veel opties beter scoorden dan de initiële optie die Dedicon in gedachten had. Er is dus door de creatieve methodieken veel meer waarde gecreëerd en concreet omgezet in pragmatische opties.

Ook Dedicon hebben we meegenomen in het dynamisch strategisch bewegen door meerdere opties synergetisch in volgorde in een wave strategie te zetten. Veel bedrijven kiezen voor de beste strategie. Dedicon heeft een serie elkaar versterkende opties die ieder een op elkaar afgestemd operationeel plan hebben, gedragen door de organisatie. Dedicon heeft hierdoor een houvast om continu flexibel en gericht te blijven bewegen.

Dedicon heeft een strategische fundering voor de komende jaren. Hierdoor heeft Dedicon meer tekst en beeld toegankelijk kunnen maken.

En nog belangrijker een substantiële beweging ingezet voor een grotere inclusie voor visueel gehandicapten.

Tevens is de interne organisatie van Dedicon versterkt.

Dedicon logo

‘Een zeer inspirerend proces! Een complete, concrete en robuuste methodiek. Blijvend toepasbaar voor zowel ‘for profit’ en ‘not for profit’ bedrijven en organisaties. De dialoog en het gestructureerde proces met Peter Olyslager heeft me significant geholpen goed gefundeerde strategische keuzes te maken en te formuleren. De methodieken stimuleert creativiteit (3D model). Interne en externe factoren worden concreet geanalyseerd en geëvalueerd. Strategische opties worden getest, gewogen en geëvalueerd vanuit verschillende perspectieven.’

Maarten Verboom, Managing Director, Dedicon (not for profit)