Waarom de Cultuurscan?

Het beperken van culturele waarden heeft een direct negatief effect op uw resultaten, klant- en medewerkerstevredenheid.
Met de Barrett Culture Value Scan worden de ongrijpbare en zelfs onzichtbare culturele waarden objectiever, meetbaarder, opener gemaakt voor discussie en verbetering.

Wat is de Cultuurscan?

De Cultuurwaardenscan, de Barrett waardenscan, is een methode om de persoonlijke waarden van de medewerkers, de actuele waarden en de gewenste culturele waarden in kaart te brengen.
Op basis van het Cultuurscan programma kan op maat gemaakt worden:
• Verbeter en verander de cultuur van de organisatie
• Verbeter de samenwerking binnen en tussen teams
• Verbeter de betrokkenheid van de medewerkers
• Los conflicten op
We werken met officiële Barrett gecertificeerde consultants.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op info@pjstrategy.com | 06-22803746