Strategieontwikkeling in onzekere tijden? Scenario-denken!

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe je je strategie kunt ontwikkelen in deze onzekere tijd. Er zijn namelijk geen feiten en data over de wereld na Corona. Hoe ziet mijn toekomstige markt eruit? Hoe staan mijn klanten ervoor? Moet ik op een andere manier zaken gaan doen? Wordt welzijn belangrijker dan welvaart en blijven wij te maken hebben met een dominante overheid? Een hoop vragen zonder antwoorden. Toch moet je als ondernemer zorgen dat de zeilen strategisch goed in de nieuwe wind staan als Corona is overwonnen. Hoe doe je dat?

Inzicht krijgen in je kritische onzekerheden

Kritische onzekerheden zijn de trend- of invloedclusters die de grootste invloed op toekomstige ontwikkelingen en gebeurtenissen zullen hebben wanneer ze zich voordoen, maar die tegelijkertijd het meest onzeker zijn. Welke kritische onzekerheden zijn het meeste bepalend voor jouw branche en/of bedrijf?
Door systematisch te kijken naar ontwikkelingen die een hoge mate van onzekerheid én een grote impact op je bedrijf hebben, breng je de kritische onzekerheden in kaart. Dit zijn invloeden van buitenaf waarmee je bedrijf geconfronteerd wordt, maar die ze zelf niet kan beïnvloeden. Hierin gaan we uit van het gelijktijdig ontstaan en bestaan van onderling tegenstrijdige ontwikkelingen en effecten. Het omgaan met deze spanning is een belangrijk onderdeel van hoe te handelen.
Zijn er 1, 2 of nog meer scenario’s denkbaar?
Het schrijven van scenario’s is nuttig om de onzekere en onvoorspelbare invloeden die op je bedrijf of branche afkomen, inzichtelijk te krijgen. Met een open mind en een heldere blik. En vervolgens bepaal je van daaruit de mogelijke bedreigingen maar ook de kansen. Zodra daar een inschatting van gemaakt is, kun je vaststellen wat de ruimte voor handelen is. Het werken met scenario’s brengt tevens mogelijk aanwezige spanningen en/of dilemma’s aan het licht die eerder nog niet als zodanig erkend waren. Scenario’s helpen om je een beeld te kunnen vormen van de verschillende toekomstmogelijkheden. Op deze wijze is het mogelijk om voor je bedrijf of branche een handelswijze te kiezen die in alle scenario’s succesvol zal zijn.

Confronteren!

Bouw met je team robuuste strategische opties op waarin per optie duidelijk wordt wat, waar én hoe je bedrijf dat gaat doen. Deze opties zullen afhankelijk van het scenario meer of minder succesvol zijn. En wellicht zitten er ook strategische opties bij die in alle scenario’s essentieel en succesvol zijn! Laat je niet belemmeren door het idee dat je direct tot uitvoer over moet gaan. Het confronteren van je strategische opties met de verschillende scenario’s geeft houvast om meerdere strategische richtingen gedegen uit te werken en je bedrijf direct in de juiste richting te laten varen zodra één van de scenario’s zich voordoet. Wil je de toekomst met rust en vertrouwen tegemoetzien en óók voorbereid zijn op wat er mogelijk op je af gaat komen de komende periode? Neem dan contact met ons op, we hebben een prachtig aanbod voor je om te starten met dit traject.

PJ Strategy: Kritische Onzekerheden & Strategie Scan voor maar € 1.950,= excl BTW

Samen met onze Scenario-specialist bieden we jou en je team in 3 sessies van 3 uur inzicht in de meest kritische onzekerheden van dit moment voor je bedrijf en/of branche (excl scenario’s). Daarnaast geven we je, met de door onze specialisten ontwikkelde ‘Strategische Scan’, inzage in de kwaliteit van je huidige strategische proces. Wat is er op orde en waar moet nog echt aan gewerkt worden.
Geeft dit traject aanleiding om in een later stadium te besluiten om een volledig Strategisch Team Proces af te nemen bij PJ Strategy, dan zullen we de kosten van voorgaand aanbod in mindering brengen.

Interessant? Het onderwerp voor het blog van volgende week is:
Van cash = KING naar nieuwe perspectieven en groei